Coronavirus. Mijn naam is Bruno Canard. Nederlandse vertaling

« J’ai pensé que vous avions momentanément perdu la partie ». Bruno Canard à propos la recherche sur le coronavirus

Nederlandse vertaling 

Deze tekst is een vertaling van de getuigenis van Bruno Canard die aan het einde van de nationale demonstratie “L’Université et la recherche s’arrêtent” [De universiteit en het onderzoeks komen tot stilstand] op 5 maart 2020 in Parijs werd voorgelezen.

Mijn naam is Bruno Canard, onderzoeksdirecteur van het CNRS bij de universiteit Aix –Marseille. Met mijn team werk ik aan de RNA virussen waarvan het corona virus deel uitmaakt. In 2002 deden we met onze nog jonge groep onderzoek naar dengue. Ik werd in die tijd uitgenodigd voor een internationale conferentie waar het ook over het coronavirus ging, een grote virusfamilie die ik nog niet kende. Het was in de tijd dat de SARS epidemie opkwam, in 2003. De EU lanceerde toen een groot onderzoeksprogramma om niet onvoorbereid te zijn als zich onverhoopt een nieuwe epidemie zou voordoen. De opzet was heel simpel: hoe kun je anticiperen op het gedrag van een virus dat nog niet bekend is? De enige mogelijkheid om dat te doen was: alle bekende virussen tezamen bestuderen, om over zo veel mogelijk kennis te beschikken en die in te kunnen zetten voor het in kaart brengen van nieuwe virussen, en met name de wijze waarop het virus zich deelt. Dat soort onderzoek is onzeker, de resultaten kun je niet plannen en het vraagt veel tijd, energie en geduld.

Coronavirus 2019

Het is fundamenteel onderzoek dat geduldig gevalideerd moet worden, via lange termijn programma’s en die na lange tijd soms tot therapeutische resultaten leiden. Zulk onderzoek is ook onafhankelijk. Het is het beste vaccin tegen een schandaal zoals dat van de Mediator-bis ((Mediator: en grootschalig schandaal in Frankrijk waarbij het medicijn Mediator van de Franse farmaceut Servier zonder voorafgaand zorgvuldig en onafhankelijk onderzoek op grote schaal werd ingevoerd, en na enige jaren ernstige hartklachten bleek te veroorzaken – noot van de vertaler.)).

Continuer la lecture